Agressieve honden

De meeste dieren worden ingeslapen wegens ongeneeselijke ziekte, ernstige pijnklachten of een opeenstapeling van ouderdomsklachten waardoor een dier geen kwaliteit van leven meer heeft. Maar soms krijg ik de vraag om een hond in te slapen wegens onacceptabel agressief gedrag. Dan kan het zijn dat al langere tijd de spanning in een gezin oploopt tot er een grens is bereikt maar ook kan er plots een (bijt)incident plaatsvinden waardoor het vertrouwen in de hond is verdwenen.
In beide gevallen is het voor mij heel moeilijk te bepalen of euthanasie in zo’n geval gerechtvaardigd is. Omdat ik de situatie niet ken en omdat ik het dier niet ken. Zeker bij een éénmalig incident kan het zijn dat het gedrag is veroorzaakt door iets wat de eigenaar niet heeft opgemerkt maar wat bij de juiste aanpak helemaal niet tot herhaling hoeft te lijden. Euthanasie zou dan erg voorbarig zijn maar is wel definitief. 

Daarom is het voor mij van belang dat ik bij een verzoek tot euthanasie wegens gedrag van een hond die lichamelijk verder gezond is een second opinion krijg van een gedragstherapeut. Het inslapen van een gezond dier is namelijk tegen de beroepsethiek van een dierenarts.
De gedragstherapeut kan bekijken of een hond behandelbaar of  herplaatsbaar is of dat euthanasie voor mens en dier de beste oplossing is. De beoordelaar kan rechtstreeks contact met mij opnemen over de resultaten van dit onderzoek.
Het is natuurlijk het 
mooist als de eigenaar een gedragsconsult aanvraagt voordat er een (bijt)incident plaatsvindt.

Kijk voor meer informatie op de site van HondenPlusAgressie.